Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi yeteneklerimizle ilgili değildir? a) b) c) 2) Aşağıdakilerden hangisi aile içinde çocukların görevlerinden biridir? a) Sorumluluklarını yerine getirmek. b) Para kazanmak. c) Bozulan eşyaları tamir etmek. 3) Aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma planının bize kazandırdıklarından biridir? a) Daha az uyumak. b) Başarımız azalır. c) Zamanı verimli kullanırız. 4) Bilinçli bir tüketici hangisini yapmaz? a) Ürünü reklamına bakarak alır. b) Ürünün son kullanma tarihine bakar. c) Ürünün kalitesine dikkat eder. 5) İşaretlerin anlamları sırasıyla hangi şıkta verilmiştir? a) bisiklet giremez - yaya geçidi - üst geçit b) bisiklet giremez - okul geçidi - üst geçit c) okul geçidi - bisiklet giremez - alt geçit 6) Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi çevre ile ilgili faaliyetler yürütmektedir? a) b) c) 7) Hangisi doğal yön bulma yöntemidir? a) b) c) 8) Hangi şıkta yerel yöneticilerin sorumlu olduğu yerler sırasıyla verilmiştir? a) ilçe- köy,mahalle - il - belediye  b) köy,mahalle - ilçe - il - belediye c) il - ilçe - köy,mahalle - belediye 9) Aşağıdaki tabelalardan hangisi acil durumlarda çıkış kapılarını gösterir? a) b) c)

Hayat Bilgisi Genel Değerlendirme 2

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler