1) she 2) he 3) we 4) me 5) be 6) you 7) all 8) are 9) her 10) was 11) they 12) my

Skor Tablosu

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?