Üstü kapalı sözlerle korkutmak, tehdit etmek., Çok sevinmek, mutluluğu yüzünden okunmak., Bir işten, bir davranıştan büyük zarar görmek., Hiçbir etkisi olmadığı hâlde olayların içine dahil edilmek., Çok yakın arkadaş olmak, dost olmak., Yürümekten ya da ayakta kalmaktan dolayı çok yorulmak., Tertemiz, pırıl pırıl olan yerler için söylenir., Bir amaç uğruna her şeyini ortaya koymak., Gereksiz ve boş sözler söyleyerek başkalarını rahatsız etmek., Bir nedenden dolayı yanında çok kişi olmak., Neşe dolu, canlı, hareketli bir yapıda olmak., Bir başkasını lekelemek, bir kimseye iftira atmak., Yapılan ya da yapılacak bir işe katkıda bulunmak., Anlaşmazlık devam ederken gizlenenlerin ortaya çıkması., Çeşitli nedenlerden konuşamaz duruma gelmek., Bir konu hakkında çok konuşmaktan usanmak., Yaptığı bir işten dolayı pişman olmak, hatasını anlamak., Başkalarından yardım ya da para isteyecek duruma düşmek., Bir kimseye çok değer vermek, ona aşırı saygı göstermek., Yapılacak bir iş için gerekli tüm tedbirleri almak., Çok sevinmek, mutlu olmak, işleri yolunda gitmek., Bir kimseye, bir şeye aşık olmak. Gerçekten sevmek., Ağlayacak gibi olmak, gözlerinde yaş belirmek., Bir yeri, bir varlığı kabaca incelemek., Bir nedenden uyuyamamak, uykusuz kalmak., Çok kötü, çok zor bir duruma düşmek., Sıkıntısını, üzüntüsünü bir başkasına anlatmak., Heyecanlanıp aşırı davranışlarda bulunmak, sabırsızlanmak., Çok acıkmak. Açlıktan dolayı karnı guruldamak., Bir iş için bol para harcamak., Bir olaydan hiç unutamayacağı ders almak., Çok sinirlenmek., Bir kimsenin nasıl tepki vereceğini ölçmek., Yüksek sesle bağırmak., Dönüşü olmayan söz söylemek ya da bir iş yapmak., Bir durum karşısında çok şaşırmak., Birileri için çok emek vermek., Kimseye belli etmeden gizli işler yapmak., Uyum sağlayamamak, ne yapacağını bilememek, şaşırıp kalmak., Birine üstü kapalı söz söylemek, onu iğnelemek., Korku ya da üşüme anında vücuttaki kılların dikilmesi, ürpermek., Bir acıyı, üzüntüyü daha da artırmaya çalışmak., Küçük bir sorundan kaçarken büyük sorunla karşılaşmak., Nereden gideceğini bilememek., Çeşitli sıkıntı ve sorunların yüzüne yansıması., Aldatılmak, tuzağa düşürülmek, oyuna gelmek..

Skor Tablosu

Çarkıfelek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?