1) Köstebekler yer altında yaşar.  Moles live underground. a) 😄 b) ☹️ 2) Solucanlar toprağı havalandırır. Worms aerate the soil. a) 😄 b) ☹️ 3) Tavşanların yuvaları toprak üstündedir Rabbits' nests are above ground. a) 😄 b) ☹️ 4) Bitkilerin güneşe ihtiyacı vardır. Plants need sun. a) 😄 b) ☹️ 5) Karıncalar yumurtadan çıkarlar. Ants hatch from eggs. a) 😄 b) ☹️ 6) Bitkiler kökleriyle su içmez . Plants don't drink with their roots a) 😄 b) ☹️ 7) Tilkilerin yuvası yer altındadır . The fox's nest is underground. a) 😄 b) ☹️ 8) Solucan gübresi zararlıdır. Worm castings are harmful. a) 😄 b) ☹️ 9) Bazı böcekler bitki kökü yerler. Some insects eat plant roots. a) 😄 b) ☹️ 10) Salyangoz yer altında yaşar. Snails live underground. a) 😄 b) ☹️ 11) Yer altında bazı fosiller bulunur. Some fossils are found underground. a) 😄 b) ☹️

YER ALTINDAKİ CANLILAR underground creatures

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?