1) İki görsel arasındaki gibi bir benzerlik aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır? a) kasap - et b) hız - araba c) yağmur - ev 2) Resimdeki cümleler oluş sırasına göre sıralanmıştır. Buna göre yukarıdaki boşluğa hangi cümlenin yazılması uygun olur? a) Akşam hava soğumuştu. b) Sabah erkenden uyandım. c) Güneş batmak üzereyken eve yaklaştım 3) Görseldeki cümlelerle ilgili olarak Funda hangi yorumu yapmalıdır? a) 1. Cümlede gerçek anlam vardır, 2. ve 3. cümlelerde ise gerçek anlam yoktur. b) Her üç cümle de gerçek anlamlıdır. c) 2. Cümlede gerçek anlam varken, 1. ve 3. cümlelerde gerçek anlam yoktur. 4) Görseldeki varlıkların nitelikleriyle ilgili hangi yorum yapılamaz. a) Görseldeki araba sayısı ikidir. b) Kırmızı ve beyaz renklerden oluşan bir şemsiye vardır. c) Arabada iki kişi vardır. 5) Görseldeki ifadelerden hangileri doğrudur? a) Yalnız I b) II ve III c) I, II ve II 6) Buna göre yarım saat sonra saat kaç olur? a) 15.50 b) 15.20 c) 03.20 7) Görseldeki dijital saatin tam saati göstermesi için en az ne süre geçmelidir? a) 1 saat 15 dakika b) 15 dakika c) 45 dakika 8) Buna göre Elif hafta sonu saat kaçta pikniğe gitmiştir? a) 10.07 b) 07.10 c) 10.35 9) Deprem bir doğal afettir. Deprem ile ilgili verilen hangisi doğru bir bilgidir? a) Deprem anında pencereyi açıp yardım istemeliyiz. b) Deprem önlem alınmaz, engellenemez c) Deprem öncesi insanları bilgilendirilmelidir. 10) Yukarıda 3/C sınıfına giden Metin, Ali, Feyyaz adlı öğrencilerin konuşmalarına yer verilmiştir. Konuşmalarda hangileri doğrudur? a) Metin ve Feyyaz b) Ali ve Feyyaz c) Metin, Ali, Feyyaz 11) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? a) Güvenliğimizi tehdit eden bir durum olursa güvenlik personelinden yardım isterim. b) Güvenliğimizi tehdit eden bir durum olursa kendimiz sorunu çözmeliyiz. c) Güvenliğimizi tehdit eden bir durum olursa oradan uzaklaşmalıyız. 12) Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir ? a) Solunum b) Boşaltım c) Yürüme 13) Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi besinini kendisi üretmektedir ? a) Tavuk b) Çiçek c) Koyun 14) Aşağıdakilerden hangisi bitkinin yaşam döngüsü içinde yer almaz ? a) Çiçek açma b) Çimlenme c) Genç Bitki

3.Sınıf 24.Hafta Konu Tarama Testi

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?