Major Scale - C D E F G A B C B A G F E D C, Minor Scale - A B C D E F G# A G# F E D C B A, Whole-tone Scale - C D E F# G# A# C, Chromatic Scale - C C# D D# E F F# G G# A A# B C,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?