Ошибка! Бей!: He swim, I dances, We climbs, They sleeps, You runs, I runs, He sleep, Это верно: He climbs, She dances, I swim, You run, He runs, They sleep, It sleeps,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?