Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
İhtilal - Mevcut düzeni değiştirmek için zor kullanarak yapılan değişiklik, Burjuva - Kentlerde yaşayan, üretim araçlarını ellerinde bulunduran ve kendi başına üretim ve kazanç yollarında çalışarak kendine oldukça geniş bir geçim sağlayan kimse., Devrim - Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik., Jakoben - Fransa'ya yaklaşık bir yıl süreyle egemen olan ve Terör Dönemi'ne sebep olmuş Fransız siyasi partisidir., Özgürlük - Herhangi bir koşulla sınırlanmama, zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranma durumu., Adalet - Hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme., Eşitlik - Yasalar karşısında ve siyasal, toplumsal haklar bakımından yurttaşlar arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumu., Cumhuriyet - Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi., Monarşi - Siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kalıt yoluyla aile bireylerine geçtiği devlet biçimi., Aristokrat - Soylular sınıfından olan., Hak - Kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatleridir., Milliyetçilik - Ulusunu sevmek, onun geçmişine bağlılıkla, geleceği ve yükselmesi yolunda çalışmak temeline dayanan ve bir ulusun ancak kendine ve kendi değerlerine dayanarak yaşayabileceğine inanan görüş,

Fransız Devrimi Kavram Çalışması

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler