1) Bir sesin yarım ton inceltileceğini belirten işarete ...... denir. a) diyez b) bemol 2) Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını belirten işarete ...... denir. a) diyez b) bemol 3) Diyez ile incelmiş veya bemol ile kalınlaşmış notaları doğal haline döndürüren işarete ... denir a) naturel b) naturel 4) Diyez işareti ..... şeklinde gösterilir a) b) 5) Bemol işareti ..... şeklinde gösterilir a) b) 6) Önüne koyulduğu notayı bir tam ses incelten işaret ..... şeklinde gösterilir a) b) 7) Önüne koyulduğu notayı bir tam ses kalınlaştıran işaret ..... şeklinde gösterilir a) b) 8) Çift Diyez işareti ..... şeklinde gösterilir a) b) 9) Çift Bemol işareti ..... şeklinde gösterilir a) b)

Ses Değiştirici İşaretler II

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?