I wake up, I get up, I have a wash, I have a shower., I have a bath., I have a shave., I get dressed., I brush my hair., I have breakfast., I clean my teeth., I get ready., I go to college.,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?