Have you ever ridden a horse?, Did you cook breakfast by yourself yesterday?, Have you done your homework yet?, Have you ever been to London?, What did you do last Sunday?, Have you ever cooked a cake?, How many times have you got a prize or a medal at school?, Did you go to the sea last summer? Where did you go?, Did you take pictures when you went on a trip last time?, Did you enjoy your last trip? Why? Why not?,

Skor Tablosu

Hafıza Kartları açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?