I sometimes go shopping in the afternoon., I always get up at 6.45 on Monday., I never go to college on Saturday., I usually go to bed at 10pm in the evening., I often have a shower in the morning..

Skor Tablosu

Kelime mıknatısları açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?