1) ugly woolen scruffy old pink sweater 2) luxurious floral new silk summer denim dungarees 3) old cotton military lovely baggy pants 4) yellow old leaver shoes with square shiny suede toes 5) long oversized fur green coat + leather red and purple striped silk pants

FCE U1 Adjective Order Practice

Skor Tablosu

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?