1) clean (+) 2) walk the dog (?) 3) cook (-) 4) wash (+) 5) watch (?) 6) paint (-) 7) windsurf (?) 8) snorkel (+) 9) play (-) 10) play (?) 11) call (+) 12) snowboard (-)

Past Simple + - ? (regular verbs)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?