Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
MUSEVİ - Hz. Musa’nın dinine bağlı, onun yolundan giden anlamlarına gelir., SİYONİZM - Yahudilerin, kendilerine vadedilen tarihî topraklarına döneceği, Filistin’de bir devlet kuracağı inancını ve hedefini ifade eder, YAHUDİ - Babil Sürgününden sonra Filistin’deki Yahuda bölgesine nispetle İsrailoğullarına bu isim verilmiştir., İSRAİLOĞULLARI - Hz. Yakub’un (a.s.) sıfatıdır. Hz. Yakub’un (a.s.) oğullarına ve onların soyundan gelenlere de bu isim verilmiştir., İBRANİ - Hz. İbrahim’e (a.s.), Eber’in soyundan gelen anlamında bu isim verilmiştir., YAHUDİLİK - Yaşayan en eski vahiy kaynaklı dindir., TEVRAT - Yahudiliğin kutsal kitabının ismi, RİTÜEL - Dinî bir törenin veya ibadetin kabul edilmiş ve tanımlanmış prosedürleri demektir., SİNAGOG - Yahudilikte ibadet yerlerine verilen isim, KUDÜS - Yahudilerce kutsal kabul edilen Süleyman Mabedinin ve Ağlama Duvarının bulunduğu şehir., CUMARTESİ - Yahudilerce kutsal kabul edilen günün ismi, MENORA - Yahudilikte sembol olarak kabul edilen yedi kollu şamdanın ismi, YEHOVA - Yahudilikte Tanrıya verilen isim., HRİSTİYAN - Hz. İsa’ya (a.s.) bağlı ve onun yolunda giden anlamlarına gelir., İSA - Hristiyanlığın peygamberinin ismi, HAVARİ - Hz. İsa’nın kendisine yardımcı olarak seçtiği, İncil’in içerisindeki hükümleri ve öğütleri insanlara bildirmekle görevlendirdiği on iki kişiden her birine denir., KONSİL - Hıristiyanlığın inanç konularında birlikteliği sağlamak için din adamlarının yaptıkları toplantılara denir., TESLİS - Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan meydana gelen Hıristiyan tanrı düşüncesini ifade eden dini terim, HULUL - Tanrı’nın Hz. İsa’da bedenlenerek yeryüzünde yaşamasını ifade eder., PAZAR - Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen günün ismi, SAKRAMENT - Hristiyan inancına göre tanrının aktif olarak katıldığına inanılan dinî ayinlere denir., VAFTİZ - Suya daldırmak, vücudun bir kısmını yıkamak veya su serpmek şeklinde yapılan bir ayindir., HAÇ - Hristiyanlığın en önemli sembolü olup Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerilişini simgeler., ÇAN - Hristiyanlıkta ayinlere çağırmak, önemli gün ve ölüm gibi olayları halka duyurmak için kullanılır., KİLİSE - Hristiyanlıkta ibadet etmek ve bazı diğer dini vazifeleri yerine getirmek için tahsis edilmiş halka açık bina, tapınak.,

DKAB 11. SINIF 5. ÜNİTE BULMACA

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler