How have you been feeling lately?, What have you been thinking about a lot?, What have you been doing this week?, What have you been dreaming about lately?, What have you been putting your energy into recently?, Which movie have you been wanting to watch for a while?, Which color have you been wearing a lot lately?, Why have you been smiling lately?, Why have you been working so hard?, Who has been helping you lately?, What has been motivating you recently?.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?