What did you do yesterday?, What did you do in the morning?, What did you eat for breakfast?, Where did you go yesterday?, Did you eat an ice-cream yesterday?, Did you watch any films yesterday?, Did you help your mum yesterday?,

Skor Tablosu

Hafıza Kartları açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?