1) What is 9000x2? a) 18000 b) 1800 c) 180 d) 18 2) 7x0 + 89 x 1 + 50 - 0 a) 1390 b) 139 c) 1 d) 3 e) 0 f) 9 3) 6799+0+5+6+0+1+2-13 a) 6 b) 8 c) 0 d) 1 e) 3 f) 6813 4) 97x9 a) 0 b) 97 c) 9 d) 873 e) 8730 f) 87 5) 54x1+6+9-1 a) 68 b) 680 c) 6 d) 8 e) 0 f) 68/10 6) 6+58x2-6+5 a) 1210 b) 12 c) 121 d) 1 e) 10 f) 0 7) Ethan has 30%, Miow has 90% and Mo has 12%. How much does Miow have in fraction? a) 990 b) 90 c) 90% d) 9/10 e) 10/9 f) 0 8) 36x2 a) 72 b) 62 c) 36 d) 2 e) 0 f) None of the options 9) 90x0 a) 0 b) 90 c) 01 d) 9 e) None of these f) All of these 10) 80+4-5+1x2+0 a) 16 b) 160 c) 0 d) 1 e) 6 f) None of these 11) 9+4 a) 3 b) 1 c) 0 d) 4 e) 9 f) 13 12) 50x3 a) 0 b) 5 c) 150 d) 1 e) 09 f) 15 13) 91x1 a) All of these b) 0 c) 910 d) 9 e) 91 f) 1 14) 0+0 a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 6 f) 7 15) 25 x 10 a) 259 b) 25 c) 2500 d) 250 e) 0 f) 10 16) 57 x 7 a) 57 b) 7 c) 399 d) 3990 e) 0 f) 577 17) 7x2 a) 14 b) 9 c) 63 d) 5 e) 0 f) Q 18) 5 divided by 100 a) 50 b) 500 c) 0 d) 0.05 e) 05 f) 5 19) 1x1 a) 1 b) 2 c) 3 20) 45 divided by 10 a) 5 b) 4510 c) 4.5 d) 4 e) 5.4 f) 45 21) 96 divided by 100 a) None of these b) 96100 c) 100 d) 96 e) 0.96 f) All of these

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?