1) The boys.....ice cream. a) like b) likes 2) The weather...... nice today. a) does b) is 3) It.....sunny. a) 's b) 're 4) My dad ......in a restaurant. a) work b) works 5) We ....in Eger. a) lives b) live 6) Where....they work? a) do b) does 7) My parrot......like apples. a) doesn't b) don't 8) What....you do in your free time? a) do b) does 9) What...the weather like? a) is b) does 10) We .......finish the exercise. a) doesn't b) don't

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?