She's a girl., He's a boy., He's tall., She's my friend., He's a teacher., He's funny.,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?