Bilgi - Bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen gerçeklerdir., İletişim - Duygu, düşünce ya da bilgilerin; ses, yazı ya da sembollerle paylaşılmasıdır, Teknoloji - İnsanın hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü., Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan her türlü teknolojiye denir., Arayüz - Elektronik cihazlardaki yazılımların kontrolü amacıyla kullanılan ortak yüzeylere verilen isimdir., İnternet - Diğer bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşmuş ve farklı noktalar arasında elektronik veri alışverişine olanak sağlayan dünyaca yaygın ağ sistemidir.,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?