He ____ a boy. We ____ boys. I ____ happy. She ____ funny. They ____ big. It ____ bad. You ____ friends.

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?