Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Ben - "Ben, onu çantama koydum." cümlesindeki kişi zamiri hangi sözcüktür?, Onu - "Ben, onu çantama koydum." cümlesindeki işaret zamiri hangi sözcüktür?, Herkes - "Herkes buraya baksın." cümlesindeki belgisiz zamir hangi sözcüktür?, Kitabımı - "Kitabımı sana verebilirim." cümlesindeki hangi sözcükte ek halinde bir zamir vardır?, Kim - "Beni bugün kim aradı?" cümlesinde soru anlamını katan sözcük hangisidir?, Onunki - "Onunki bu arabadan daha hızlıymış." cümlesinde ilgi zamiri kullanılmış sözcük hangisidir?, Öteki - "Bana ötekini verebilir misin?" cümlesindeki işaret zamiri hangi sözcüktür? , Birçoğu - "Onu, herkes, birçoğu, onları" hangisi birleşik yapılı zamirdir?, Kendi - "Yolculuğa kendin çıkabilirsin." cümlesindeki dönüşlülük zamiri hangisidir?, Kalemim - "Yeni aldığım kalemim sınıfta kalmış." cümlesindeki iyelik zamiri hangisidir?,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler