True: kesri yarımı ifade eder., 3/4' tür., 1 / 4' tür., Tam sayılı kesirdir., Bileşik kesir örnekleridir., , 6/12'dir., , , False: Birim kesirdir., 1/3 'tür., 4 bölü 3 şeklinde okunur., 3/5'tir., , Kesrin paydası 6'dır., 1/2 < 1/6, 4 bölü 2 şeklinde okunur., 3 tam kesir vardır.,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?