1) C (low) a) b) c) d) 2) D (low) a) b) c) d) 3) E (low) a) b) c) d) 4) F (low) a) b) c) d) 5) G a) b) c) d) 6) A a) b) c) d) 7) B a) b) c) d) 8) C a) b) c) d) 9) D a) b) c) d) 10) E (high) a) b) c) d) 11) F (high) a) b) c) d) 12) G (high) a) b) c) d) 13) A (high) a) b) c) d) 14) B (high) a) b) c) d) 15) C (very high) a) b) c) d)

Treble clef notes (advanced) - Quiz

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?