BERZAH - Nihayet onlardan birine ölüm gelince “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Bu, sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde vardır. (Mü’minûn suresi, 99-100. ayetler.), KIYAMET - Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. (Zümer suresi, 68. ayet.), BA'S - Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise onlara şöyle diyeceklerdir: “Andolsun! Siz, Allah’ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz.” (Rûm suresi, 56. ayet.), MAHŞER - Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar (yeni ayrılmışlar) gibi aralarında tanışırlar… (Yunus suresi, 45. ayet.), MİZAN - Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek… (Enbiya suresi, 47. ayet.), CENNET - İman edip sâlih ameller işleyenlere ise zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. (Burûc suresi, 11. ayet.), CEHENNEM - İnkâr eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliklerdir. (Mâide suresi, 10. ayet.), HESAP - O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. (Kasas Suresi, 65. ayet),

AHİRET İNANCI KAVRAM-AYET EŞLEŞTİRME

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?