Mükellef - Herhangi bir hükmü yerine getirmekle yükümlü olan kişiye denir., Had - Allah (c.c) hakkı olarak yerine getirilmesi gereken hususların aşılması durumunda uygulanan cezalar anlamında kullanılır., Edille-i Şer'iyye - İslam hukukun dayandığı kaynaklara denir., Haram - Dinimizce yapılması yasaklanmış hususlar., Fakih - Fıkıh ilmiyle uğraşan kişi., Kamu Yararı - Toplumun faydasına bir durumu içermekle beraber; toplumun zararına olmayanı da ifade eder., Füruat - Fıkhın, günlük hayattaki yansımalarına bakan bir yönüdür., İcma - Kur’an ve sünnetten sonra başvurulacak bir hüküm çıkarma yöntemidir., Kıyas - İslam hukukunda kabul edilen dördüncü kaynak., Teklif - Allah’ın (c.c.) kulunu bir işi yapma veya yapmama hususunda yükümlü tutması anlamına gelir., Adalet - Hakka ve hukuka uygunluk., Helal - Dinimizce yapılması serbest bırakılmış hususlar.,

İslam ve Hukuk- Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?