Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) “öğretmen-muallim” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?   a) uzak-ırak b) ak-kara c) artı-eksi d) iler-geri 2) Noktalama işaretleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? a) Ünlem işaretinden sonra cümle küçük harfle devam eder.  b) Virgül sadece eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmaz c) Karşılıklı konuşmalarda cümlenin başına tırnak konur.  d) Kelimeden sonra açıklama yapılacaksa üç nokta kullanılır.  3) “Gözünde tütmek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Çok fazla heyecanlanmak b) Çok özlemek c) Geri dönülemeyecek bir iş yapmak d) Çok korkmak 4) Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? a) Pembe elbisen sana çok yakışmış.  b) Kalemleri herkese dağıtmalısın.  c) Bu perşenbe tiyatromuz var.  d) Seni anlıyorum yalnız haklı değilsin.  5) “battı” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? a) Yaptığı hareketler sürekli gözüme batıyor. b) Suya attığı taş dibe battı. c) Karşıya geçerken ayağım çamura battı. d) Toplu iğne parmağıma battı. 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de/-da”nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  a) Bu hafta evde kalmak zorundaydım. b) Okul koridorunda karşılaştığım arkadaşıma sıkıca sarıldım.  c) Sen de bize gelir misin?  d) Bitkilerde insanlar gibi solunum yapar. 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır?   a) Kedi ve köpekleri arkadaş gibi yaşıyorlardı.   b) Bin bilsen de bir bilene danış.  c) Size gelirim ama sen de bize geleceksin.  d) Ne ders çalışıyor ne kitap okuyordu.  8) Verilen birleşik kelimelerin kaç tanesinin yazımı yanlıştır? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 9) Cümlelerden bir paragraf oluşturmak için doğru sıralama nasıl olmalıdır? a) 2-3-5-4-1 b) 3-2-5-1-4 c) 5-3-1-2-4 d) 4-1-5-2-3 10) “aramak” sözcüğü verilen cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? a) 2 b) 1 c) 3 d) 4 11) Eş küplerle daha büyük bir küp oluşturmak isteyen Melis’in en az kaç tane küpe ihtiyacı vardır? a) 4 b) 8 c) 12 d) 16 12) Açılarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? a) Bir tane ışın açının oluşması için yeterlidir. b) Açının oluşması için en az dört tane ışın olmalıdır. c) Kenarı olmayan şekillerin de açıları olabilir. d) Bir açının oluşması için iki tane ışın gereklidir. 13) 1 doğru açı ile 1 dik açı arasındaki fark kaç derecedir? a) 90 b) 30 c) 60 d) 180 14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  a) 7 rakamının simetri doğrusu yoktur. b) H harfinin 1 simetri doğrusu vardır.  c) Karenin 4 simetri doğrusu vardır. d) Bir şekli iki eş parçaya ayıran doğruya simetri doğrusu denir. 15) Aşağıdaki kelimelerden hangisi “YAT” kelimesinin simetrisidir? a) TAY b) AYT c) TYA d) TAN 16) Teyzem, 32 m kumaşın yarısını benim için kullandı. Kalan kumaşın 500 cm sini mutfakta kullanmak için bez yaptı. Geriye kaç cm kumaşı kaldı? a) 1000cm b) 1m  c) 1100 cm d) 1150 cm 17) Şeklin çevresi kaç birimdir? a) 20 b) 19 c) 21 d) 18 18) Şekil bir dikdörtgen ve ikizkenar bir üçgenden oluşmaktadır. Dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm , kısa kenarı 8 cm'dir. Şeklin çevresi 46 cm olduğuna göre üçgenin ikizkenarlarından birinin uzunluğu kaç cm'dir? a) 8 b) 7 c) 9 d) 6 19) Bir kamyonete önce 4 ton kum, 1450 kg da çimento yüklenmiştir. Kamyonetin yük taşıma kapasitesinin üzerinde yükleme olduğu için 2450 kg kum boşaltılmıştır. Kamyonette toplam kaç kg yük kalmıştır? a) 3000 kg b) 3550 kg c) 5450 kg d) 7900 kg 20) Büyük bir damacanayı doldurmak için 500 ml su alan bir kap kullanılıyor. 30 kez aynı işlemi yaptıktan sonra dolan damacana kaç litre su alır?  a) 20 L b) 25 L c) 10 L d) 15 L 21) Ortamda göz sağlığını etkilemeyecek şekilde yapılan ışıklandırmaya ………………………… denir? a) uygun aydınlatma  b) ışık kirliliği  c) aydınlatma araçları  d) aydınlık  22) Gök cisimlerini inceleyen gözlemevleri neden şehir dışında ve yüksek yerlerde kurulur? a) Şehir dışında gözlemevi kurmak daha ucuzdur. b) Şehirlerde ışık kirliliği olduğu için gök cisimlerini iyi göremezler. c) Şehirlerde hava kirliliğinden etkilenirler. d) Şehir dışındaki yerler daha yüksektir. 23) Aşağıdakilerden hangisi sesi kaydeden ilk alettir?  a) Cep telefonu b) Bilgisayar c) Radyo d) Fonograf 24) Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?  a) Ağaçlandırma çalışmaları azaltılmalıdır. b) Arabaların egzozlarına filtre takılmalıdır.  c) Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanların arttırılması planlanmalıdır. d) Orman tahribatı önlenmelidir. 25) Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini azaltmaya yönelik önlemlerden biri değildir? a) Binalara ses yalıtımı yapılması b) İnşaat alanlarında çalışanların kulaklık takması  c) Hava alanlarını yerleşim yerlerine yakın yerlere yapmak d) Ulaşım araçlarında ses kirliliğini azaltmak için filtrelemeler yapmak 26) Verilen cümleler aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? a) Kişisel haklar b) Geri dönüşüm c) İsraf d) Tasarruf 27) Verilen kaynaklardan tükenebilir olanların hepsi hangi şıkta bir arada verilmiştir?  a) Elektrik – Su – Doğal gaz  b) Su – Doğal gaz  c) Güneş – Su d) Elektrik - Su – Doğal gaz - Güneş 28) Görseldeki basit elektrik devresinin ışık vermemesinin sebebi ne olabilir? a) Anahtar kapalıdır. b) Kablo uygun değildir.  c) Pil yoktur.  d) Ampul yetersizdir. 29) Verilen özellikler hangi devre elemanının özelliklerindendir? a) Ampul b) Bağlantı kabloları c) Pil d) Anahtar e) 30) Görselde verilen devrenin yanması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?  a) Pilin kabloyla olan bağlantısı düzeltilmelidir. b) Kablo kısaltılmalıdır. c) Bir ampul daha eklenmelidir. d) Anahtar açık olmalıdır. 31) Aylin, aldığı ürünün bozuk çıkması üzerine ürünü iade etmek istemiştir. Satıcı ise bunu kabul etmemiştir. Bu durumda Aylin’in ilk olarak nereye başvurması gerekir?  a) İnsanları Koruma Derneğine  b) Mahkemeye c) Alışverişi Destekleme Derneğine d) Tüketici Koruma Derneğine 32) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi çocuk haklarının uygulanması ve korunmasını sağlamakla yükümlü değildir?  a) Kreşler b) UNICEF c) Birleşmiş Milletler d) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 33) “Alışverişlerimizde fiş almak ürünü o mağazadan ……………. ……………“ boş bırakılan yere uygun sözcükler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?   a) aldığımızı ispatlamaz. b) aldığımızı belgeler. c) incelediğimiz gösterir. d) dışarıya çıkarır. 34) Kullanmadığımız eşyaların fişini çekmek hangi kaynağın doğru kullanımı ile ilgilidir? a) Yiyecek b) Giyecek c) Su d) Elektrik 35) Aşağıdaki davranışlardan hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan değildir? a) Ailemize yardımcı olmak. b) Odamızdaki eşyalarımızı özenli ve düzenli tutmak. c) Devlet malını korumak ve zarar vermemek. d) Aile bireyleri ile saygı ve sevgi bağını kurmak. 36) “Milli ve estetik duyguları kazandırmak.” okulda kurulan hangi kulübün amaçlarındandır?  a) Sivil Savunma Kulübü b) Spor Kulübü c) Satranç Kulübü d) Kütüphanecilik Kulübü 37) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki yönetim sistemidir? a) Krallık  b) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi c) Parlamenter Sistem d) Padişahlık 38) Verilen ülkelerden kaç tanesi ülkemiz ile sınır komşusudur? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 39) Türkiye'nin en uzun kara sınırı hangi ülke iledir? a) Suriye b) İran c) Irak d) Yunanistan 40) “Bir ülkenin anadili, yaşam biçimleri, yeme alışkanlıkları, giyim kuşamları, bayramları, dini inanışları, gelenekleri o ülkenin …………………………………. oluşturur.“ cümlesinde boşluğa uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) etkinliklerini b) kültürünü c) göreneklerini d) faaliyetlerini

4.Sınıf "Uzaktan Eğitim" Genel Değerlendirme Testi - 1

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler