Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Ay,Dünyadan kaç KM uzaktadır? a) 382.493 b) 387.561 km c) 384.403 km d) 380.943 2) Aşağıdaki canlılardan hangisi memeli değildir? a) Balina b) Köpekbalığı c) Yarasa d) Ornitorenk 3) Kuvvetin gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? a) N b) K c) H d) F 4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Buharlaşma sıvının her yerinde gerçekleşir. b) Kaynama hızlı buharlaşmadır. c) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşmektedir. d) Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir. 5) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Kalın cam yarı saydamdır. b) Uzay saydamdır. c) Okyanus saydamdır. d) Buzlu cam opaktır. 6) Aşağıdaki canlılardan hangisinin Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altındadır? a) Kısa gagalı yunus. b) Pirene yaban keçisi. c) Kunduz. d) Tepeli pelikan. 7) Yukarıda verilen grafikte basit bir devredeki lamba sayıları ve pil sayıları verilmektedir. Buna göre ampullerin parlaklık seviyelerinin küçükten büyüğe sıralanışı nasıldır ? a) II-III-I b) III-II-I c) I-II-III d) II-I-III 8) Güneş,hangi maddelerden oluşmuştur? a) Helyum,oksijen,karbonmonoksit. b) Oksijen,helyum,hidrojen. c) Hidrojen,helyum,gaz. d) Oksijen,karbonmonoksit,hidrojen. 9) Güneş'in çapı,Dünya'nın çapının kaç katıdır? a) 111.000 b) 109 c) 102 d) 100.000

5.Sınıf Fen Genel Tekrar Testi

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler