Bismillâhirrahmânirrahîm, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum., la te'huzühu sinetüv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya'lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm, ve la yühıytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa', vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeudühu hıfzuhüma, ve hüvel aliyyül aziym..

8.1.5. Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el- Kürsi ve Anlamı

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?