Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
katı - maddenin en düzenli hali, süblimleşme - katıdan gaza ısı alarak hal değiştirme , kırağılaşma - gazdan katıya ısı vererek hal değiştirme, genleşme - ısı alarak hacmini arttırma, büzülme - ısı vererek hacmini küçültme, sıvı - katı maddenin ısı aldığındaki hali, termometre - sıcaklık ölçer, yüz - suyun kaynama sıcaklığı, hal değişimi - maddenin bulunduğu halden başka bir hale geçmesi, naftalin - süblimleşme örneği, erime noktası - aynı maddenin donma noktası ile aynı, kalori - ısı birimi, kalorimetre kabı - alınıp verilen ısı ölçülür,

fen bilimleri 5.sınıf 4.ünite

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler