İki kenarı eşit olan üçgenlere denir - İkizkenar üçgen, En az 3 doğru parçasından pluşan kapalı şekillerdir. - Çokgen, İç açıları toplamı 360 derecedir - Dörtgenler, Köşegeni olmayan çokgen - Üçgen, Ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına denir - Köşegen, Bal peteğine benzeyen çokgen - Altıgen, 5 köşeli olan çokgen - Beşgen, 90 derece hangi açıdır - Dik açı, Bir geniş açı bulunan üçgene ne denir - Geniş açılı üçgen,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?