1) 75 derece dar açıdır. a) Doğru b) Yanlış 2) 99 derece geniş açıdır. a) Doğru b) Yanlış 3) 85 derece geniş açıdır.  a) Doğru b) Yanlış 4) 20 derece doğru açıdır. a) Doğru b) Yanlış 5) 90 derece dik açıdır. a) Doğru b) Yanlış 6) 108 derece dar açıdır. a) Doğru b) Yanlış 7) 91 derece dik açıdır. a) Doğru b) Yanlış 8) 130 derece doğru açıdır. a) Doğru b) Yanlış 9) 360 derece tam açıdır. a) Doğru b) Yanlış 10) 80 derece dar açıdır. a) Doğru b) Yanlış 11) 180 derece doğru açıdır. a) Doğru b) Yanlış 12) 72 derece geniş açıdır. a) Doğru b) Yanlış 13) 45 derece dar açıdır. a) Doğru b) Yanlış 14) 89 derece dik açıdır. a) Doğru b) Yanlış 15) 25 derece dar açıdır. a) Doğru b) Yanlış

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?