Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Doğru: Maddeler bütünsel yapıda değildir., Bütün maddeleri oluşturan tanecikler titreşim hareketi yapar., Madde sıvı halden katı hale geçerken ısı kaybeder., Buz ısı aldığında taneciklerinin hareketliliği artar., Sütü oluşturan tanecikler birbiri üzerinden kayabilir., Birim hacimdeki kütle miktarına yoğunluk denir., Su ve buzun yoğunlukları birbirinden farklıdır., Soğukta kuşların kabaran tüyleri arasına dolan hava ısı yalıtımı sağlar., Kömür, petrol ve doğal gaz fosil yakıtlardır., Yakıtlar, Güneş'ten aldıkları enerjiyi depolayan ve koruyan maddelerdir., Yanlış: Isı veren maddelerin tanecikleri daha hızlı hareket eder., Sıvılar ve gazlar sıkıştırılamazlar., Yoğunluğu sudan büyük olan maddeler suda yüzer., Su, buz haline geçtiğinde yoğunluğu artar., Fosil yakıtlar tükendiği zaman kısa sürede yeniden oluşabilir., Sıcak su yada su buharından elde edilen enerjiye hidroelektrik enerjisi denir., Volkan tüfleri, cam yünü, katran ısının kolayca geçtiği maddelerdendir., Gazlar, sıvı hale geçerken aralarındaki boşluk artar., Madde taneckleri arasında boşluk az ise ısı iletimi yavaş olur., Yün, hava, strafor ısı iletkeni maddelerdir.,

6. SINIF 4. ÜNİTE

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler