Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Hangisi kuvvet ile ilgili doğru bir ifadedir? a) kuvveti yalnızca canlılar uygulayabilir. b) sabit sürat, sabit kuvvet gerektirir. c) cismin hareket yönünü,üzerine etki eden net kuvvetin yönü belirler. d) cisme etkiyen bileşke kuvvet 0 ise o cismin hareketi gözlenmez. 2) Bir cisme aynı doğrultuda üç kuvvet etki etmektedir. 3N, 7N ve10 N büyüklüğündedir. Buna göre,cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğü hangisi olamaz? a) 20 N b) 0 N c) 22 N d) 14 N 3) Hangisi süratin birimidir? a) km/m b) mxdk c) m/s d) s/km 4) Yanda yol-zaman grafiği verilen araç hangi zaman aralığında yol almamıştır? a) I b) II c) III d) IV 5) D1 dinamometresinde K cismi 21 N ölçülmüştür. L cisminin ağırlığı kaç N'dur? a) 28 N b) 27 N c) 21 N d) 35 N 6) Eşit bölmelerle oluşturulmuş yandaki şekle göre, kuvvetle ilgili hangi ifade doğrudur? a) F3 ve F5 aynı yönlüdür. b) F1 ve F4 ters yöndedir. c) F2 ve F4 farklı doğrultudadır. 7) Şekildeki öğrenci elindeki taşı eğik olarak atmaktadır.Taş en yüksek noktaya ulaştığı anda taşa etkiyen bileşke kuvvetin yönü nasıl olmalıdır?  a) b) c) d) 8) Yandaki varlıklardan hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? a) Yokuş yukarı yavaşlayan bisiklet b) Duvardaki saat c) Sabit süratle ilerleyen gemi d) Ağaçta duran elma

6.sınıf kuvvet

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler