1) Şehirin elektrik enerjisini üreten tesislere ne adı verilir? a) Pil b) Elektrik santrali c) Akü d) Batarya 2) Basit bir devrede aşağıdakilerden olmasına gerek yoktur? a) Pil b) Bağlantı kablosu c) Hava d) Anahtar 3) Aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtkandır? a) Bakalit b) Deniz suyu c) Sirke d) Kurşun 4) ''Islatılmış tahta yalıtkandır.'' Ayşe'nin cümlesine göre hangi yorumda bulunabiliriz? a) Ayşe doğru söylüyor b) Ayşe yanlış söylüyor 5) ''Silisyum yalıtkan bir maddedir.'' İsmail'in cümlesine göre hangi yorumda bulunabiliriz? a) Hayır,silisyum yarı iletkendir b) Hayır, silisyum iletkendir c) Evet,silisyum yalıtkandır 6) Reosta nedir? a) Ampulde ışık oluşturmak için kullanılan sarmal teldir b) Direnç ölçerdir c) Yıldırım savardır d) Devrede direnci ayarlayan elemandır 7) Aşağıdakilerden hangisi direncin bağlı olduğu değişkenlerden değildir? a) Cinsi b) Işığa duyarlılık c) Boyu d) Kesit alanı 8) Aşağıkilerdekilerden hangisinde hem yalıtkan madde hem de iletken madde yoktur? a) Ütü b) Saç kurutma makinesi c) Ataş d) Priz 9) İletken telin kesit alanı büyüdükçe direnç artar. a) Doğru, direnç artar b) Yanlış, direnç azalır 10) Metaller elektriği en iyi ileten maddelerdir. Peki meteller arasında elektriği en iyi ileten hangisidir? a) Alüminyum b) Altın c) Bakır d) Gümüş

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?