Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1. İslam dininde bilgi kaynakları; vahiy, ____ ve ____ duygulardır. 2. ____ İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı bilgi kaynağı değildir. 3. Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan topluluklardan gelen haberlere ____ denir. 4. İslami bilgi anlayışına göre sezgi, rüya, keşif ve ilham ____ kaynaklarıdır. 5. ____ hareket eden insan doğru bilgiye ulaşamaz. 6. Akıl, insanları diğer canlılardan ayıran, ____ kılan düşünme ve anlama melekesidir.

9.1.1. İslamda Bilgi Kaynakları

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler