Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 1.Dünya Savaşı öncesi Avrupada devletler kaç gruba ayrıldı? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 2) İttifak Devletleri hangisinde yanlış verilmiştir? a) Almanya b) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu c) Osmanlı İmparatorluğu d) Fransa 3) Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinden biri değildir?  a) Almanya b) İngiltere c) Fransa d) Rusya 4) Mustafa Kemal savaşta hangi cephelerde başarı kazandı? a) Irak-Suriye-İran b) Almanya-Amerika-Rusya c) Arıburnu-Conkbayırı-Anafartalar d) Türkmenistan-Özbekistan-Gürcistan 5) Mustafa Kemal'in hangi sözü tarihe geçmiştir? a) İstanbul geçilmez b) Çanakkale geçilmez c) Ankara geçilmez d) Bursa geçilmez 6) 1.Dünya Savaşı'nı hangi devlet grubu kaybetti? a) İtilaf Devletleri b) Amerika Birleşik Devletleri c) Çin d) İttifak Devletleri 7) Savaşta kaybeden Osmanlı İmparatorluğu hangi antlaşmayla zarar gördü? a) Mondros Ateşkes Antlaşması b) İstanbul Antlaşması c) Kasrı Şirin Antlaşması d) Edirne Antlaşması 8) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri arasında hangisi vardır? a) İtilaf Devletleri orduya asker verecek b) İtilaf Devletleri toprak verecek c) Türk Ordusunun büyük bir bölümü dağıtılacaktı d) İtilaf Devletleri Çanakkale Limanına girebilecek 9) Yunanlar hangi şehrimizi işgal etti? a) Antalya b) Urfa c) Eskişehir d) İzmir 10) İtalyanlar hangi şehirlerimizi işgal ettiler? a) Antalya ve Konya b) İzmir ve Urfa c) Adana ve Antep d) İstanbul ve İzmit 11) Direnişe karşı Fransızlar hangi şehirlerimizi terk etmek zorunda kaldılar? a) İzmir-Manisa b) Maraş-Urfa c) Sinop-Samsun d) Antalya-Mersin 12) Mustafa Kemal İstanbul'da İtilaf Devletleri donanmasını görünce ne demiştir? a) Gelmeselerdi olurdu b) Geri dönsünler c) Savaş başlasın d) Geldikleri gibi giderler 13) Kurtuluş Savaşı hangi şehrimizde ne zaman başladı? a) İzmir 12 Eylül 1955 b) Sinop 19 Mayıs 1923 c) Samsun 19 Mayıs 1919 d) Samsun 19 Ekim 1915 14) Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşıyla ilgili ilk yayınladığı genelge hangisidir? a) Amasya b) Samsun c) Sivas d) İstanbul 15) Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi hangi şehrimizden yönetti? a) Antalya b) Ankara c) Sinop d) Edirne

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler