Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmek” kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır? a) Bu işte uzun süredir çalıştığından iyice pişti. b) Bu sıcağın altında resmen piştik. c) Fırındaki kekler iyice pişmiş. d) Ayakları çok koşmaktan pişmişti sanki. 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? a) Akşama kadar arabayla gezip durduk. b) Öğretmen ödev olarak çıkarma işlemi verdi. c) Bahçeden annem için gül topladık d) Çamaşırları astığı ip ağırlıktan kopmuş. 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu” kelimesi gerçek anlamda kullanılmamıştır? a) Bardağın ağzı tamamen su ile dolu. b) Cüzdanın içi para dolu. c) Hayatı dolu dolu yaşamak gerek d) Ceviz dolu sepeti alıp kaçtı 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kırık” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? a) Karnesinde iki tane kırık notu vardı. b) Kemiğinin kırığı tam iyileşmedi. c) Kırık dişini tedavi ettirdi. d) Cam kırığı elini kesti. 5) Bilim, sanat, spor ya da çeşitli meslek dallarıyla ilgili özel kavramları karşılayan kelimelere ne denir? a) Terim anlamlı sözcükler b) Mecaz anlamlı sözcükler c) Gerçek anlamlı sözcükler d) Karşıt anlamlı sözcükler 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük vardır? a) Yüzümde güller açıyor seni görünce. b) Bugün çok yorucu bir gün geçirdim. c) Fen dersinde Mars gezegenini öğrendik. d) Sabah hep erken kalkar, gece erken yatardı. 7) “Bozulmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır? a) Anlaşılan arkadaşım bana biraz bozulmuş. b) Senin bu sözüne o çok bozuldu. c) En sevdiğim oyuncağım bozuldu. d) Yağmur yüzünden bütün planımız bozuldu. 8) “Silmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? a) Defterindeki karalamaları hemen sil. b) Seni hayatımdan sildim artık arkadaş. c) Masanın üstünü güzelce sil. d) Duvardaki yazıları kim silecek? 9) “Kaçmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? a) Son anda bu fırsat elimden kaçtı. b) Arabanın önünden son anda kaçtı. c) Kedi pencereden atlayıp kaçtı. d) Kardeşim okuldan kaçtı. 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük yoktur ? a) Cümlenin sonuna nokta konur. b) Dünya, Güneş'in etrafında 1 yılda döner.  c) Konuyu çok iyi anladığı gözlerin­den belliydi. d) Penaltı vuruşu gol oldu. 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu renkli sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır? a) Bugün sırtı durmadan ağrıdı. b) Tatlı diliyle her sorunun üstesinden gelirdi. c) Sorular karşısında uyanık olmalıyız. d) Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi. 12) “Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? a) Ayşe gözü iyi görmeyince doktora gitti. b) Yumruğu yeyince gözü morardı. c) O mavi gözlü bir devdi. d) Öğretmenin gözüne girmeyi başardı. 13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam kullanılmıştır? a) Geç kaldığım için annem öfkesinden kudurdu. b) Dün kaybettiği saatini kütüphanede bulmuş. c) Biraz sonra toprak bir yola girdik.  d) Yemekleri elektrikli ocakta pişiriyordu. 14) “Açılmak” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “uzaklaşmak” anlamında kullanılmıştır ? a) Okullar bu yıl erken açıldı. b) Yüzücü, kıyıdan oldukça açıldı. c) Mahallemizde geniş bir yol açıldı. d) Çocuk konuştukça açıldı. 15) Hangi cümlede mecaz anlamlı sözcük kullanılmamıştır ? a) Sana çok kırılmış. b) Hastalıktan öldüm. c) Eve şöyle bir göz atmış. d) Bu adama çok kızdım.

Gerçek - Mecaz - Terim Test

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler