Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 5 Onluk 7 birlik ile 3 birlik 6 onluğu toplarsam kaç eder? a) 120 b) 93 c) 98 2) 2,5,8, ........., 14,17, ........ Yandaki boş bırakılan yerlere örüntüye göre hangi sayılara gelmelidir? a) 10,20 b) 12,19 c) 11,20 3) 56 Sayısına en yakın onluk aşağıdakilerden hangisidir? a) 50 b) 60 c) 70 4) 35 Sayısına en yakın onluk aşağıdakilerden hangisidir? a) 40 b) 30 c) 20 5) 4'ten başlayarak 4'er ritmik saydığımızda 4.sayı kaçtır? a) 8 b) 12 c) 16 6) Fatma 33 kitap okumuştur. Betül ise Fatma'dan 17 kitap fazla okumuştur. Buna göre ikisinin okuduğu toplam kitap sayısı kaçtır? a) 50 b) 40 c) 83 7) Hasan Dün 27 erik yedi.Bugün ise dünden 9 erik eksik yedi.Hasan iki günde toplam kaç erik yemiştir? a) 18 b) 45 c) 9 8) Levent 17 yaşında,babası ise Levent'ten 28 yaş büyüktür. Babası Levent'ten kaç yaş büyüktür? a) 28 b) 45 c) 19 9) Ayşelerin çiftliğinde 9 tavuk ,8 inek vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayısı toplamı kaçtır? a) 26 b) 17 c) 50 10) Osman'ın 27 kalemi,Mehmet'in ise 19 kalemi vardır. Osman'ın, Mehmet'ten kaç tane fazla kalemi vardır? a) 46 b) 8 c) 18

2.Sınıf matematik tekrar çalışması

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler