optimistic - pessimistic , shy - confident , selfish - generous , reliable - unreliable, stubborn - flexible, sincere - insincere, sensitive - insensitive, sociable - unsociable, patient - impatient , easy-going - irritable, honest - dishonest,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?