Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 16,18,22,24 sayılarının ardaşık olması için hangi sayı gelmelidir? a) 17 b) 23 c) 20 2) 3 3 9 9 6 8 5 5 3 3 9 9 bu örüntünün 33. adımı aşağıdakilerden hangisidir? a) 3 b) 9 c) 5 d) 6 3) (0 2 4 6 8) yandaki sayı dizisini hangi ifade tam olarak tamamlar? a) Doğal sayılar b) Tek doğal sayılar c) Bir basamaklı çift sayılar d) Çift doğal sayılar 4) 5 basamaklı, 9 tane binliği var, on binler basamağı en küçük tek doğal sayı, birler basamağı en büyük çift doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? a) 198 b) 901008 c) 19008 d) 91008 5) 1 5 3 7 5 9 7 11 yandaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? a) +5 -3 b) +4 -2 c) -2 +4 d) -3 +5 6) 2 4 7 11 16 ? yandaki soru işareti yerine ne gelmelidir? a) 18 b) 20 c) 22 d) 24 7) 7243+2189 yandaki işlemin sonucunun yüzler basamağı kaçtır? a) 9 b) 4 c) 3 d) 2 8) 785+???=992 a) 207 b) 208 c) 209 d) 206 9) Rakamları farklı en küçük doğal sayı kaçtır? a) 12345 b) 11111 c) 10234 d) 12304 10) 456783 sayısının yüzlüğe yuvarlanmış hali kaçtır? a) 456700 b) 456800 c) 456780 d) 456790 11) 75?43>7543 yandaki karşılaştırmaya göre ? işaretinin yerine kaç farklı rakam gelebilir? a) 1 b) 3 c) 4 d) 10 12) 698451 yandaki sayının rakamlarının en yüksek sayı değeri kaçtır? a) 9 b) 6 c) 600000 d) 8

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Topluluk topluluğunun benzer etkinlikleri

Şablonu değiştir

Etkileşimliler