1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapalı” sözcüğü, “Caddede açık bir dükkan bulamadık.” cümlesindeki “açık”sözcüğünün zıt anlamı olacak şekilde kullanılmıştır? a) Bu şehrin insanları dışarıdan gelenlere oldukça kapalıdır. b) Bana düşüncelerini üstü kapalı bir şekilde anlattı. c) Bu saatte bütün resmi daireler kapalıdır, yarın gidelim. d) Yiyeceklerin üstü devamlı kapalı olmalıdır. 2) “Yüzyıllardır kim bilir kaç ayak gezindi buralarda.” cümlesindeki “ayak” kelimesi “insan” yerine kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? a) Makinenin kollarını çevirmekten çok yorulmuştu. b) Çevremde, daha önce hiç rastlamadığım yüzleri görüyorum. c) Onun herkese dil uzatması, iftira atması beni rahatsız ediyor. d) Ses çıkarmamak için parmaklarının ucunda yürüdü. 3) Gerçek anlamıyla somut olan kimi sözcükler, mecaz anlama gelerek soyut bir anlam kazanabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir anlam değişmesi görülmektedir? a) Onun ne kadar duygulu olduğunu söylememe gerek var mı? b) Günümüzde ruhsuz bir mimari bütün çevreyi sarmış görünüyor. c) Bana göstereceğin tatlı bir yüz, sana olan sevgimi artıracaktır. d) Aranızdaki nefret dalgasını nasıl kıracağımı ben de bilmiyorum. 4) Kimi zaman bir varlığın adı, o varlıkla biçimsel ya da işlevsel benzerliğinden dolayı başka bir varlığa verilebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir anlam olayı vardır? a) Yalnız kaldığı zamanlar hep kuyruğu metrelerce uzayan bir gelinliğin hayalini kurardı. b) Etrafında dost bir nefes arıyor; ama yıllardır bulamıyordu. c) Resmi bakır levha üzerine oya gibi işlemişlerdi. d) Yaşlı adam arabasına birkaç kürek kum atmıştı ki aniden yere yığıldı. 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir? a) Çocuğu azarlarken kantarın topuzunu kaçırdı, gereğinden fazla bağırıp çağırdı. b) O gerçekten işinin ehli biridir, ne de olsa mürekkep yalamış. c) Bu güzel yerde bütün sıkıntılarımdan kurtulup rahatladım, içim açıldı. d) Adamın gözü dönmüş, öfkesinden ne yaptığını bilmiyor. 6) Yazılışları aynı, anlamları arasında hiçbir ilgi bulunmayan kelimelere sesteş kelimeler denir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kelime kullanılmamıştır? a) Saçı bu genç yaşta ağarmıştı abimin. b) Kimseye haber vermeden dışarı çıkmış. c) Elbisesinin kenarında yağ lekeleri vardı. d) Masanın sol tarafına geçip perdeyi kapadı. 7) Türkçede bazı kelimeler aynı anlam ilgisi taşımakla birlikte hem isim hem fiil olarak kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kelime kullanılmıştır? a) Onu önceden tanımadığımı söyleyince hafifçe güldü. b) İki tarafı ağaçlı asfalt bir yoldu. c) Çiçeklerini hiç ihmal etmez, günü gününe sulardı. d) Duvarı kağıtla kaplamadan, dökülen yerleri sıvadı. 8) Yansıma kelimeler mecaz anlama geldiklerinde ses-anlam ilişkisini kaybeder. Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır? a) Patron, tıkır tıkır işleyen bir sistem kurmuştu. b) Gece boyunca şırıl şırıl akan çeşmeyi dinledim. c) Küçük kedim ayak ucumda hırıl hırıl uyuyordu. d) Yağmurun camlara pıt pıt vuruşunu dinledim saatlerce. 9) Aşağıdaki ikilemelerden hangisini oluşturan kelimeler gerçek anlamıyla kullanılmıştır? a) Kedicik etrafını kuşatan çocuklara acı acı baktı. b) Ağaçların altları sarı sarı yapraklarla örtülmüştü. c) Olayı tane tane anlatmıştım ilgililere. d) Gerçekleri herkesin içinde çatır çatır anlattı. 10) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır? a) Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler. b) Yalnız bırakmayın beni hatıralar. c) Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kaldı. d) Bu gece gözlerinde senin, can buldu deniz. 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? a) Ödemek- Bu araba için tam kırk bin lira saydı. b) Sayıları arka arkaya söylemek- Kardeşim ona kadar saydı. c) Geçer tutmak, hesaba katmak- Bunu saymıyorum, tekrar bekliyorum. d) Varsaymak, farz etmek- Büyüklerini sayar, küçüklerini severdi. 12) “Dokunmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? a) Çocuk yanlışlıkla sıcak sobaya dokunmuş ve eli yanmış. b) Ünlü yazar, son makalesinde çevre kirliliği konusuna dokunmuş. c) Salonu aydınlatmak için duvardaki düğmeye dokundu. d) Kitap kurtları kitapları yakından görmek, onlara eliyle dokunmak istiyor. 13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemde bulunan eylem, anlam bakımından parantez içinde verilen sözcükle uyuşmamaktadır? a) Havuzda kulağıma su kaçmış. (akmış) b) Bana verdiğiniz harçlık bitti. (tükenmek) c) Yaşlı kadın, sırtına bir şal attı. (örtmek) d) Simit satarak ailesine bakıyor. (geçindirmek) 14) Çamaşırdaki lekeyi ancak adamakıllı çitilersen çıkarabilirsin. Aşağıda verilen tırnak içindeki sözcüklerden hangisi, adamakıllı sözcüğünün yukarıdaki cümleye kattığı anlamı vermektedir? a) Aslan "usul usul" geyiğin yanına vardı. b) Araba "birdenbire" şarampole yuvarlandı. c) Eti "iyice" kavurduktan sonra servis yap. d) "Durmadan" konuşanlardan pek hoşlanmaz. 15) Bu sorunu köylülerle "enine boyuna" konuştu. Tırnak işareti ile belirtilen ikilemenin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? a) İkide bir yanıma gelir, benden para isterdi. b) Genel olarak sizinle aynı görüşte olduğumu söylemeliyim. c) Fakir olsalar da düzenli bir yaşam sürüyorlar. d) İdareciler, bu öğrencilerin durumunu ayrıntılarıyla ele aldı. 16) “Çekmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “taşıma gücü olmak” anlamında kullanılmıştır? a) Bu köprü çok ağırlık çeker. b) Yanlış yere park eden araçları otoparka çekmişler. c) Zavallı adam, bu hastalığı on yıldır çekiyor. d) Bu karpuz bence on kilodan fazla çeker. 17) “Akıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır? a) Bu iş benim aklıma yatmadı. b) Onu tanırım, aklına koyduğunu yapar. c) Herkesin kendi aklını sevdiği bir gerçektir. d) Aklını başına topla da derslerine çalış! 18) “Destek olmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? a) sıkı tutmak b) elinden tutmak c) gönül vermek d) işini görmek 19) Hangi seçenekteki deyimler eş anlamlıdır? a) Canı sıkılmak-küplere binmek b) Çamur atmak-kuyusunu kazmak c) Leke sürmek-elinden tutmak d) Baltayı taşa vurmak-çam devirmek 20) “Erişmek istedikleri … olmayanlar, … zevk almazlar.” cümlesindeki boşluklar aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? a) hedefleri-boş durmaktan b) amaçları-tembellikten c) hedefleri-çalışmaktan d) idealleri-huzurdan

7.SINIF SÖZCÜKTE ANLAM TESTİ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?