Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi yapay sestir ? a) Yağmur sesi b) Şimşek sesi c) Rüzgar sesi d) Korna sesi 2) Aşağıdakilerden hangisi doğal sestir? a) Piyano sesi b) Kedi sesi c) Uçak sesi d) Zil sesi 3) Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı değildir? a) Kuş sesi b) Süpürge sesi c) Keçi sesi d) Şimşek sesi 4) Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? a) İnek sesi b) Mutfak robotu sesi c) İtfaiye sesi d) Keman sesi 5) Aşağıdakilerden hangisi yapay sestir? a) Köpek sesi b) Çello sesi c) Hortum sesi d) İnsan sesi 6) Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağı değildir? a) Vapur sesi b) Tren sesi c) Ateş sesi d) Helikopter sesi 7) Fotoğraftaki enstrümanların sesini hangi ses grubuna ayırırız? a) Doğal ses  b) Yapay ses 8) Fotoğraftaki kuş sesini hangi ses grubuna ayırırız? a) Doğal ses b) Yapay ses

Doğal ve yapay sesler

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler