Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 45 cl=..... a) 4,5 dl b) 450 dl c) 4,5 ml 2) 230 ml=..... a) 23 dl b) 23 cl c) 23 l 3) 0,9 l=..... a) 9 dl b) 9 cl c) 9 ml 4) 61 hl a) 6100 dal b) 6100 l c) 610 dl 5) 78 dal=....... a) 7800 hl b) 7800 dl c) 7800 l 6) 0,001 l=..... a) 1 ml b) 1 cl c) 1 dl 7) 0,04 l a) 4 cl b) 4 ml c) 4 dl 8) 90 cl a) 900 dl b) 900 ml c) 900 l 9) 9000 ml a) 90 dal b) 90 dl c) 90 l 10) 0,07 l a) 7 ml b) 7 dl c) 7 cl

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler