Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün sağlığın önemini açıklayan sözüdür? a) El elden üstündür. b) Kendi düşen ağlamaz c) Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. d) Güneş girmeyen eve doktor girer. 2) Dünya sağlık örgütünün kısaltılmışı aşağıdakilerden hangisidir? a) WHA b) WDO c) WHO d) WADA 3) Ruhsal iyilik kavramı için aşağıdaki hangisi yanlıştır? a) Kişinin yaşına uygun düşünebilmesi. b) Düşüncelerini anlaşılır ifade etmesi. c) Başkaları ile kendisi arasında empati geliştirebilmesi d) Sadece kendini düşünmesi 4) Aşağıdakilerden hangisi engellilik durumu değildir? a) Ortopedik engelliliği b) Görme engelliliği c) Obezite d) Zeka geriliği 5) Hava kirliliğinin yol açtığı solunum yolu hastalıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir? a) Bronşit,KOAH,Astım, b) Verem,Astım ,Grip c) Covid,Bronşit,Kanser d) Sarılık,KOAH,Astım 6) Aşağıdaki etmenlerden hangisi kanser hastalığının nedenleri arasında gösterilemez? a) Sigara b) Sivrisinek c) Besin üretiminde kullanılan katkı maddeleri d) Fabrika atıkları 7) Aşağıdaki sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması seçeneklerinden hangisi yanlıştır? a) Üçüncü Basamak Tedavi Hizmetleri b) Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri c) Koruyucu Sağlık Hizmetleri d) Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri 8) Hastaların gizliliğe uygun ortamda her türlü sağlık hizmetini alma hakkına ne denir? a) Güvenli hizmet alma b) Hizmetten genel olarak faydalanma c) Reddetme hakkı d) Mahremiyet 9) Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? a) İlaç kullanımı hekime danışılmadan kesilmemeli b) Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar kullanılmamalı. c) Arkadaşımın önerdiği ilacı dikkatli kullanmak gerekir. d) İlaçlar çocukların ulaşamayacağı yere konulmalı. 10) Hastaların ve yakınlarının sorumlulukları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir. a) Hastaya sevdiği yemekler getirilmelidir. b) İstediği zaman hastayı ziyaret edebilir. c) Hasta ve yakınları hastane kurallarına uymak zorunda değildir. d) Hastalar kullandığı ilaçlar hakkında hekimlere eksiksiz bilgi vermelidir.i verme 11) Sağlığa zarar veren etmenlerden korunmak için yapılan öz bakım uygulamasına ne denir? a) Kişisel Temizlik b) Bedensel temizlik c) Sağlıklı yaşam d) Ruhsal temizlik 12) Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir? a) Aile planlaması b) Rehabilitasyon c) Bağışıklama d) Erken tanı 13) Aşağıdaki seçeneklerden enfeksiyon zincirinin öğeleri yanlış verilmiştir? a) Kaynak b) Bulaşma yolu c) Sağlam kişi d) salgın 14) Coğrafi bir sınırlama olmaksızın belirli bir zaman periyodundaki enfeksiyon salgınlarına ne denir? a) Salgın b) Endemi c) Pandemi d) Epidemi 15) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi su ve besinle bulaşmaz? a) Tifo b) Verem c) Dizanteri d) Kolera 16) Solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? a) Eller sık sık yıkanmalı b) Yeterli ve dengeli beslenmeli c) Maske takılmalı d) sosyal mesafeye dikkat etmemeli 17) Aşağıdakilerden hangisi insanlarda ve hayvanlarda ortak görülen hastalıklardandır? a) Brusella b) Tifo c) Sıtma d) Hepatit b 18) Aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılmış aktif bağışıklıktır? a) İmmün serum enjeksiyonu b) Anneden geçiş c) Enfeksiyonlar d) Aşılama 19) Kanser araştırma merkezleri, tedavi edici sağlık hizmetlerinin kaçıncı basamağında yer alır? a) 1.basamak b) 2.basamak c) 3.basamak d) 4.basamak 20) Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanımının sağlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardandır? a) Antibiyotik türü ilaçların doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması b) Buzdolabında saklanması gereken ilaçların dondurulması c) İlaç alerjisi öyküsü olanların ilaç kullanımı konusuna dikkat etmemesi d) Doz atlamaya özen gösterilmesi

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PINAR BAHA ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler