Nitel Anlam, Nicel Anlam, Terim Anlam, Somut Anlam, Soyut Anlam, Yansımadan oluşmuş ikileme, Biri anlamlı biri anlamsız ikileme, Zıt Anlamlı İkileme, Pişmanlık Cümlesi, Hayıflanma Cümlesi, Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi, Neden Sonuç Cümlesi, Amaç Sonuç Cümlesi, Koşul Sonuç Cümlesi.

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Rastgele tekerlek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?