Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi hem grup hem de kuruma örnek olarak gösterilebilir? a) Aile b) Hastane c) Eczane d) Okul 2) Sosyal bilgilerin faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Topluma yararlı bireyler oluruz. b) Yaşadığımız coğrafyayı tanırız. c) Farklı kültürleri öğreniriz. d) Hak ve özgürlüklerimizin sınırsız olduğunu öğreniriz. 3) Bir olayın birden çok nedeni ve birden fazla sonucu olabilir. Buna ................ denir. a) Çok boyutluluk b) Çok anlamlılık c) Çok yakınlık d) Hiç biri 4) Aşağıdakilerden hangisi Haklarımıza örnek olarak gösterilir? a) Ödevimizi zamanında yapmak b) Teneffüse çıkmak c) Saygılı olmak d) Odamızı toplamak 5) Aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşletirme yapılmıştır? a) Antrenör- Takımını maçlara hazırlamak b) Öğretmen- Öğrencilerine ders konularını anlatmak c) Zabıta- İnsanların sağlık ve huzurunu korumak d) Eczacı- Hastaları muayene etmek 6) Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan değildir? a) Odamızı düzenli tutmak b) Eve zamanında gelmek c) Ev işlerine yardım etmek d) Okul kurallarına uymak 7) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler öğrenmenin yararlarından değildir? a) Farklılıklara karşı ön yargılı oluruz b) Tarihimizi öğreniriz c) Dünyayı daha iyi tanırız d) Meslekleri tanırız. 8) Sorumluluklarımızı yerine getirmek bize hangisini kazandırmaz? a) Başarı b) Hedefine Ulaşma c) Görev bilinci d) Kaygı 9) İnsanlar ................ yaşına kadar çocuktur. a) 16 b) 17 c) 18 d) 19 10) Görüşleri amaçları çıkarları bir olan kişiler bütününe ............ denir. a) Kalabalık b) Grup c) Kurum d) Rol 11) İnsanların yer aldıkları gruplarda bazı görevleri vardır.Grup içinde üstlenilen bu görevlere ..... denir. a) Sorumluluk b) Rol c) Kalabalık d) Kurum 12) Aşağıdakilerden hangisi grup değildir? a) Maçtaki seyirciler b) İzci Kulübü c) Futbol takımı d) Sınıf arkadaşları 13) Aşağıdakilerden hangisi grup değildir? a) Aile b) İzcilik kulübü c) Basketbol takımı d) Hastane 14) Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kanunlara uygun olarak oluşturulan yapılara ne denir? a) Kurum b) Grup c) Kalabalık d) Hiçbiri 15) Hangisi gruba örnek olarak gösterilebilir? a) Numune hastanesi b) Yılmaz ailesi c) Ortaokul d) MEB 16) Aşağıdakilerden hangisi kuruma örnek olarak gösterilemez? a) MEB b) Ada apartmanı c) Ziraat Bankası d) Gazi Eğitim Fakültesi 17) 5.sınıf öğrencisi Bilge aşağıdaki rollerden hangisine sahip olamaz? a) Abla b) Öğrenci c) Sınıf başkanı d) İşçi 18) Çocuk hakları günü ne zamandır? a) 20 KASIM b) 25 KASIM c) 30 KASIM d) 15 KASIM 19) Tesadüfen bir araya gelmiş insan topluluğuna ne denir? a) Kalabalık b) Grup c) Kurum d) Rol 20) Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan değildir? a) Tiyatroya gitmek b) Alışveriş yapmak c) Çevreyi temiz tutmak d) Oyun oynamak 21) Kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarına üstlenmesine .......... denir. a) Rol b) Sorumluluk c) Hak d) Grup

5.sınıf 1.ÜNİTE

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler