Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. - Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, O'nu ne uyku basar ne de uyuklama - lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. - lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! - men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. - ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. - velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe, O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır - vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,, Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür. - velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.,

Ayet El Kürsi ve Anlamı

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?