1) 4565 sayısı hangi yüzleğe yuvarlanır? a) 4600 b) 4570 c) 4700 d) 4060 2) 6470 sayısının okunuşu aşağdakilerden hangisidir? a) altı bin dört yüz yetmiş bir b) altı bin dört yüz altı c) altı bin beş yüz d) altı bin dört yüz yetmiş 3) Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklıdır ? a) iki bin onsekiz b) altı yüz on bin bir c) on bin iki yüz altmış bir d) yüz seksen üç 4) Okunuşu 'yirmi bin altı yüz' olan sayı hangisidir a) 20 365 b) 20 600 c) 30 876 d) 20 603 5) 800' den başlayarak yüzer ritmik sayarken 7. sayıda hangisi söylenir? a) 1400 b) 1500 c) 1600 d) 1300 6) Abaküsteki sayı kaçtır? a) 300 52 b) 303 052 c) 400 052 d) 302 052 7) Aşağıdaki sayılardan hangisinde 3 onluk 4 binlik vardır? a) 4536 b) 4326 c) 4826 d) 4387 8) 28 hangi onluğa yuvarlanır? a) 34 b) 30 c) 20 d) 25 9) 800.000+60.00+5000+300+40+1=sayıların toplamı kaçtır? a) 846.342 b) 864.343 c) 874.341 d) 865.341 10) Efe markete gitmektedir yanında 40 tl vardır buna göre cola dan 4 tane tadel den 4 tane almıştır buna göre kaç tl harcamıştır? a) 1670kr b) 1329kr c) 1360kr d) 1370kr 11) Feyza SAMSUNG 'un yeni çıkan telefonunda almıştır telefonun parası 16 bindir Feyza taksitli ödemektedir buna göre her ayda kaç lira öder? a) 3000 b) 4000 c) 5060 d) 2000 12) Firdevs 10 kitap almıştırkitapların tanesi 80 lira ise Firdevs kaçlira ödemiştir a) 7000 b) 800 c) 900 d) 8000 13) Bir okulda 2.345 erkek öğrenci, 1.479 kız öğrenci ve 132 öğretmen vardır. Buna göre okulda toplam kaç kişi vardır ? a) 3.955 b) 3.956 c) 3.957 d) 3.958 14) Bir havuzu iki musluk doldurmaktadır. Günde birinci musluk 40 litre ve ikinci musluk 50 litre su takviye ettiğine göre günde toplam kaç litre su havuza dolar ? a) 90 b) 100 c) 110 d) 120 15) Babamın yaşı 55, annemin yaşı 50, abimin yaşı 29 ve benim yaşım 25'tir. Buna göre bizim ailedeki herkesin yaşları toplamı kaçtır ? a) 156 b) 157 c) 158 d) 159 16) Bir limana birinci gün 5.543 ton fındık, ikinci gün 4.690 ton buğday, üçüncü gün ise 1800 ton arpa gelmiştir. Buna göre üç günde limana toplam kaç ton mal inmiştir ? a) 1.2000 b) 1.2023 c) 1.2033 d) 12.043

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?